• Nederlands familiebedrijf sinds 1911
 • Dé specialist in brandwerende opslagcontainers
 • Productie in eigen fabriek
 • Deskundig advies?   078 - 625 52 10

Wat is een 60 minuten brandwerend brandcompartiment conform de PGS 15?

De opslag van (brand)gevaarlijke stoffen wordt binnen de richtlijn voor verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15 streng omschreven. Europees gezien loopt Nederland voorop wat betreft de regelgeving en implementatie van nationale en Europese normen ophet gebied van brandwerendheid. Zelf een land als Duitsland hanteert lichtere normeringen en criteria. De PGS 15 heeft aansluiting gezocht bij het Nederlandse bouwbesluit en de daarin vermeldde eisen van brandwerendheid met betrekking tot de WBDBO en de NEN 6069. De inhoud van de NEN 6069 is inmiddels vervangen door Europese normen op het gebied van brandwerendheid. Geheel in lijn schrijft de PGS 15 deze Europese normen inmiddels ook voor. Een brandcompartiment moet gezien worden als een kubus, welke rondom dezelfde brandwerendheid heeft. Deuren, ventilatieopeningen, brandkleppen, leidingdoorvoeren en explosieluiken mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheid. De ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. De zwakste schakel is in veel gevallen de brandwerende deur. De nieuwe Europese productnorm voor brandwerende deuren, de EN 1634-1, is hiervoor de oplossing. Deze productnorm voor brandwerende deuren kent drie niveaus:

 •  EI1
 •  EI2
 •  EW

De PGS 15 schrijft het hoogste criteria in Europa voor: EI1. Om precies te zijn EI160, waarbij 60 staat voor het aantal minuten van brandwerendheid. Deuren volgens EI2 en EW zijn niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen aangezien deze een te lage thermische isolatie hebben en te weinig veiligheid bieden. Door het hoogste criterium voor te schrijven loopt Nederland en de PGS 15 voorop in brandveiligheid.

De nieuwste norm voor brandwerende deuren EN 1634-1: de lat hoger gelegd 

Het criterium EI160 onderwerpt een brandwerende deur aan de zwaarste brandproef ooit in Europa voorgeschreven. Naast deze hoge eisen aan thermische isolatie is er meer om rekening mee te houden:

 •  Dubbelzijdige test van de brandwerende deur, op criterium EI160
 •  Inclusief deurkozijn getest
 •  Getest in toegepast brandwerend wandsysteem

Voor een leverancier van PGS 15 brandcompartimenten wordt de lat aanzienlijk hoger gelegd. Een brandwerende deur is niet zomaar te koop bij een deurenfabrikant: de deur moet nu getest en geclassificeerd zijn in het toegepaste wandsysteem. Aangezien de meeste kant en klare opslagsystemen van staal zijn, dient de leverancier aan te kunnen tonen dat het brandcompartiment is uitgevoerd met een gecertificeerde branddeur, geclassificeerd volgens EI160, dubbelzijdig getest in het betreffende wandsysteem. Dubbelzijdig brandwerend Een brandcompartiment dient naast volledig brandwerend als kubus, ook dubbelzijdig brandwerend te zijn. Dit betekend brandwerendheid van buiten naar binnen en andersom. De constructie van het brandcompartiment dient hierdoor ook te voldoen aan de vereiste brandwerendheid: REI. 

 • R = stabiliteit, bezwijken
 • E = integriteit, vlamdichtheid betrokken op de afdichting
 • I = thermische isolatie betrokken op temperatuur
 • 1 = Europa’s zwaarste brandcriterium: thermokoppels worden op 25 mm van de deurnaad geplaatst,i.p.v. 100 mm bij criterium EI2.
 • 2 = Europa's lichtere brandcriterium: thermokoppels op 100 mm afstand van deurnaad

Volgens de norm EN 13501-2 en de richtlijn PGS 15, moet de constructie van het brandcompartiment dubbelzijdig geclassificeerd kunnen worden als minimaal REI60. 

Jouw checklist bij een PGS 15 brandcompartiment:

 • Voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag zelf; R
 •  Voor dragende wanden en daken R  E  I
 •  Voor niet-dragende wanden E  I
 •  Voor deuren E  I 1

- dubbelzijdig getest
- inclusief kozijn
- in betreffende wandsysteem getest en gecertificeerd

Bumax brandwerende opslagsystemen voldoen 100% aan de eisen zoals gesteld in de PGS 15 – gegarandeerd.

Koop je opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen bij de Specialist in PGS 15 oplossingen, bel BUMAX!

Bekijk de brandcompartimenten met PGS 15 garantie hier: brandwerende containers

Bel ons op 078-625 52 10, mail ons via info@bumax.com of chat met onze medewerkers, wij helpen je graag.