• Nederlands familiebedrijf sinds 1911
  • Dé specialist in brandwerende opslagcontainers
  • Productie in eigen fabriek
  • Deskundig advies?   078 - 625 52 10

Privacy verklaring

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Bumax B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23069039, op de website https://www.bumax.com/.

Adres

Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht
Nederland
Telefoonnummer: +31 78 625 52 10
e-mailadres: info@bumax.com

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van deze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter of vragen wij u bepaalde gegevens om de gewenste order te kunnen verwerken. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen en verzamelde persoonsgegevens in eerste instantie voor de uitvoering van de overeenkomst, namelijk: zorgen voor een juiste afhandeling van de bestelling. Daarnaast kunnen we sommige gegevens verder verwerken om met u in contact te blijven over onze producten en diensten. Wij menen hiervoor een gerechtvaardigde belang te hebben, namelijk: het verwezenlijken van onze bedrijfsbelangen door middel van direct marketing.

Webshop: geïntegreerd webwinkelsysteem

Als u via de webshop een order plaatst dan dient u voor een goede afhandeling van de door u gewenst order bepaalde gegevens in te vullen. Zo vragen wij u bepaalde gegevens over uzelf en met betrekking tot de order aan ons door te geven, te weten: NAWTE-gegevens, bank, de order. Deze gegevens verwerken wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast verwerken wij ook gegevens die u niet zelf invult, maar die wij als u de webshop gebruikt wel verzamelen en indirect tot u te herleiden zijn. Deze gegevens die wij over u verzamelen en verwerken zijn: ip-adres, transanction ID, Facebook pixels. Daarnaast kunnen wij indien u contact met ons opneemt voor bijvoorbeeld een vraag of een verzoek betreffende uw order notities maken of als u via de chat met ons communiceert het chatgesprek verwerken ter afhandeling van uw vraag of verzoek.

De persoonsgegevens die u invult verwerken wij in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de order die u plaatst. De grondslag voor het verwerken van de ingevulde gegevens is ter uitvoering van de overeenkomst. Na afhandeling van de order kunnen wij de ingevulde gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. De grondslag hiervoor is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons als bedrijf: omdat u bij ons een order hebt geplaatst, willen wij u als klant blijven informeren over onze producten en diensten.

Bewaartermijnen

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die samenhangen met een bestelling. Wij zijn op grond van de belastingwetgeving en onze verplichtingen met betrekking tot het houden van een boekhouding verplichting financiële en ordergegevens voor een termijn van 7 jaar te bewaren.

Andere gegevens zoals IP-adres, transanction ID, betaalmethode, en chat-gegevens bewaren we niet langer dan een (1) maand in onze databases. Eventuele notities bewaren we niet langer dan 3 maanden tenzij een notitie betrekking heeft op het functioneren van een product.

Verwerking door derden

De webshop is een geïntegreerd Magento webwinkelsysteem dat bestaat uit verschillende communicerende onderdelen en dienstverleners die het mede mogelijk maken de website en webshop goed en veilig te laten functioneren. Van onder andere de volgende dienstverleners worden systemen gebruikt ten behoeve van operationalisering van de webshop: Byte (hosting), Pay.nl (betaling), Kiyoh (review platform), Google tagmanager.

Webhosting

Onze website en webshop wordt gehost door een derde partij, namelijk: Byte. Deze hostingpartij verzorgt de opslag van de website/webshop en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de met hen overeengekomen doeleinde: hosting. Met deze hostingpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten en ze zijn gebonden aan de verwerkingsdoelen.

Betaal- en kassasystemen

In onze webshop zijn ook betaalsystemen geïntegreerd voor het verwerken van de orders en betalingen. De geïntegreerde betaal- en kassadiensten is Pay.nl. Zij verwerken onder andere uw NAWTE-gegevens, bank, rekeningnummer om de order te verwerken en de betaling te valideren. Deze betaal- en kassadiensten kunnen uw gegevens anonimiseren en gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden: het verbeteren van hun diensten.

Bezorgdiensten en logistieke dienstverleners

Als u een order plaatst dan worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de order bij u te laten bezorgen gedeeld met de bezorgdiensten. De volgende bezorgdiensten; Transmission, TNT, DHL, DPD, UPS kunnen van ons uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ontvangen om de order naar de door u opgegeven locatie te (laten) bezorgen. Deze logistieke dienstverleners kunnen ook weer andere dienstverleners betrekken bij het verzorgen van het logistieke verzendproces. Al deze bezorgdiensten en logistieke dienstverleners zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Reviewplatform

Wij bieden op onze website en webshop de mogelijkheid om een review achter te laten bij Kiyoh (reviewplatform). Voor deze review vraagt Kiyoh u bepaalde gegevens door te geven. Op de website van Kiyoh kunt u nagaan hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan: https://www.kiyoh.nl/disclaimer-bedrijfsreview.html

Google diensten voor SEO en advertising

Voor het bijhouden, analyseren en managen van het optimaal gebruik van onze webshop maken wij gebruik van Google Tag Manager om codes van verschillende analyse- en marketingdiensten van Google te plaatsen op onze website en webshop en die met elkaar te laten communiceren voor een optimaal marketingresultaat. Met Google Tag Manger en de verschillende Google diensten hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Zij verwerken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan wij die met hen hebben afgesproken.

Contactformulier

Als u een vraag wilt stellen of contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons via het contactformulier verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek voor informatie of het reageren op uw commentaar.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.