• Nederlands familiebedrijf sinds 1911
  • Dé specialist in brandwerende opslagcontainers
  • Productie in eigen fabriek
  • Deskundig advies?   078 - 625 52 10

Brandwerende containers conform de PGS 15

Brandwerende opslagvoorzieningen conform de PGS 15De opslag van gevaarlijke stoffen in brandwerende moduulcontainers wordt beschreven in de PGS 15. De PGS 15 is de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in Nederland. Vanuit het activiteitenbesluit of omgevingsvergunning wordt verwezen naar de regels uit de PGS 15.

Een brandwerende container beschikt over een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, conform de brandnorm NEN 6069 en EN 13501-2. Bij een brandwerendheid van 60 minuten hoeft u geen rekening te houden met afstandseisen tot gebouwen en erfafscheiding. Een belangrijk voordeel is de mogelijkheid tot het inpandig plaatsen van de brandwerende container.

- Afstand tot gebouwen en brandbare objecten: 0 meter
- Afstand tot erfafscheiding: 0 meter
- Inpandig toegestaan: Ja

In de meest recente versie van de PGS 15 is duidelijk omschreven aan welke normen voor brandwerendheid een brandwerende container moet voldoen.

Brandwerendheid: 60 minuten
Constructie, dak en wanden: REI 60
Ventilatieroosters: EI 60
Brandwerende deur: EI160

Korte uitleg:
R = bezwijken
E = vlamdichtheid betrokken op afdichting
I = thermische isolatie betrokken op temperatuur
I1 = aanvullende eis bij deuren

Opvangbak
Daarnaast gelden een aantal algemene regels zoals het opvangvolume van de opvangbak: 110% van de grootste verpakking of 10% van het totaal aan opgeslagen gevaarlijke stoffen in de brandwerende opslagvoorziening. Daarnaast dient de opvangbak vloeistofdicht gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN 1090-2.

Zelfsluitende brandwerende vleugeldeur volgens EI160
De brandwerende deur moet zelfsluitend zijn uitgevoerd bij brand. Standaard blijft de brandwerende deur in een vaste stand geopend. Tijdens dagelijkse werkzaamheden is de brandwerende milieucontainer toegankelijk doordat de deur openstaat. Door toepassing van het thermo-lock systeem sluit de brandwerende deur bij brand. De classificatie voor brandwerende deuren is EI160, volgens EN 1634-1. Dubbelzijdig brandkamer getest in het wandsysteem van de brandwerende container. Hiermee vormt de brandwerende container een geteste kubus met rondom een gelijkwaardige brandwerendheid.

Zelfsluitende brandwerende schuifdeuren volgens EI160
Ook een brandwerende schuifdeur moet zelfsluitend zijn uitgevoerd. Standaard worden de schuifdeuren uitgevoerd met een automatisch sluitsysteem waardoor beide schuifdeuren sluiten bij brand. De brandwerende schuifdeuren zijn brandkamer getest volgens EN 1634-1 en EI160 geclassificeerd volgens EN 13501-2. Bumax heeft de brandwerende schuifdeuren in dubbel uitvoering getest, zoals deze ook in de brandwerende pallet containers toegepast worden.

Deze brandtesten zijn uniek in de wereld en door productie in eigen fabriek alleen verkrijgbaar bij Bumax!

Inpandige opslag van gevaarlijke stoffen
Afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en opstellocatie kan de brandwerende pallet container uitgevoerd worden met een brand meldinstallatie (BMI). Bij de inpandige opslag van gevaarlijke stoffen conform de PGS 15 is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen van belang:

Standaard is de maximale hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen bij inpandige opslag: 2.500 kg

Door middel van aanvullende maatregelen zoals een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535, is de maximum hoeveelheid te vergroten naar 10.000 kg.

Constructie
De constructie van de brandwerende container moet voldoen aan de brandwerendheid van REI 60, van twee zijden bepaald. Vanaf medio 2014 vallen alle constructiedelen onder de NEN-EN 1090 norm. De brandwerende container en de constructiedelen moeten worden voorzien van CE-markering.

CE-markering op de constructie van de brandwerende container

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Na de overgangsperiode mag een bouwproduct niet meer in de handel gebracht worden zonder CE-markering. Inmiddels is de productnorm van de geharmoniseerde Europese norm EN 1090 gepubliceerd en dient de constructie van een brandwerende container voorzien te zijn van CE-markering. Bumax levert de brandwerende containers uitsluitend met CE-markering volgens NEN-EN 1090.

Ventilatie
Een brandwerende moduulcontainer is standaard uitgevoerd met diametraal geplaatste ventilatieroosters. Deze ventilatievoorzieningen zijn brandwerend en zorgen voor een natuurlijke ventilatie. Indien de brandwerende container inpandig wordt geplaatst adviseren wij om mechanische ventilatie toe te passen.

Explosieveiligheid
Bij de opslag van licht-ontvlambare vloeistoffen, ADR klassse 3, is de ATEX-zonering volgens NPR-7910-1 van toepassing. Elektrische apparaten moeten in dit geval explosieveilig uitgevoerd volgens zone I of II. Explosieveilige ventilatie, explosieveilige verlichting en explosieveilige verwarming worden in de brand-werende container gemonteerd volgens de richtlijn NEN-1010.

Compleet als kubus getest
De ventilatieroosters, opvangbak en deuren mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheid van de opslagvoorziening. Hierdoor dienen de onderdelen niet afzonderlijk maar als compleet geheel getest en goedgekeurd te zijn. Het “kubus-principe” stelt dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel; alleen door de brandwerende container in zijn geheel te testen is de brandwerendheid aantoonbaar.

De 60 minuten brandwerende moduulcontainers van Bumax voldoen aan de strengste eisen op het gebied van brandwerendheid. Conform Nederlandse en Europese normen van brandwerendheid zijn onze brandwerende opslagsystemen volledig getest en goedgekeurd door meerdere onafhankelijke testinstituten.

Sinds de eerste brandtesten in 1994 bepaalt Bumax de norm in de markt voor brandwerende opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen. De eerste complete brandtest is in de afgelopen 20 jaar vele malen herhaald om aan de Nederlandse, Belgische, Duitse en Europese normen te voldoen.

Optioneel zijn de Bumax brandwerende containers leverbaar met een brandwerendheid van 90120 en zelfs 180 minuten brandwerendheid.

Hier vindt u onze brandwerende containers:

Standaard brandwerende containers (BMC)
Extra brede brandwerende containers (BMC-W)
Extra hoge brandwerende containers (BMC-H)
Extra grote brandwerende containers (BMC-XL)

Hier vindt u onze brandwerende palletcontainers:

Brandwerende palletcontainers met schuifdeuren
Brandwerende palletcontainers met vleugeldeuren