Lithium-ion containers

Brandwerende opslag voor lithium-ion energiedragers

Onze brandwerende lithium containers zijn ontworpen voor de toekomstige PGS 37-2 en de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers. De brandwerende lithium containers zijn integraal getest, beoordeeld en goedgekeurd door laboratorium voor brandveiligheid Peutz. De lithium containers bieden een veilige opslag- en oplaadcompartimenten voor lithium batterijen en lithium accu’s.

Opslag lithium volgens PGS 37-2 en Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers

De PGS 37-2 richtlijn is nog in ontwikkeling en tot die tijd verwijzen we je naar de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers zoals deze gepubliceerd is in de staatscourant en de handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen. In deze overheidscirculaire risicobeheersing wordt deze materie uitgebreid behandeld. Vooruitlopend op de toekomstige regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS37 bevat deze circulaire adviezen om de veiligheid van de opslag en opladen van lithium batterijen te vergroten. Op basis van deze publicaties zijn onze brandwerende lithium opslagcontainers ontworpen.

Basisveiligheid lithium opslag

De opslagcontainers worden standaard zeer compleet uitgevoerd afgeleverd. Dubbele detectietechniek, brandmeld installatie, noodstroom, verlichting, stellingmateriaal, verwarming, stekkerdozen en een automatisch sluitende deur. De integrale brandwerendheid in combinatie met uitstekende detectie en meldingstechnologie maken de lithium containers een zeer betrouwbare oplossing voor een veilige lithium opslag.

Bekijk het complete assortiment van de brandwerende lithium containers en neem contact op met Bumax via telefoonnumer 078-625 52 10 of via info@bumax.com