• Nederlands familiebedrijf sinds 1911
 • Dé specialist in brandwerende opslagcontainers
 • Productie in eigen fabriek
 • Deskundig advies?   078 - 625 52 10

Opslag van gasflessen conform PGS 15

Gasflessen en de richtlijn PGS 15

De opslag van gasflessen wordt in de PGS 15 beschreven in hoofdstuk 6. Gasflessen zijn gevaarlijk vanwege de opslag van gassen onder druk. Bij brand en opwarming kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals explosies door het plotseling vrijkomen van de drukgassen. Gasflessen met een gezamenlijke inhoud boven de 125 liter worden opgeslagen volgens de richtlijn PGS 15. Uitgezonderd zijn werkvoorraden, gasflessen op een laskar of aangesloten gasflessen op een verzamelleiding. De opslag van gasflessen zou bij voorkeur plaats moeten vinden in de buitenlucht maar de inpandige opslag van gasflessen is ook toegestaan. Bij buitenopslag van gasflessen moeten de volgende afstandsmaten aangehouden worden.

Een stalen (niet-brandwerende) gasflessenberging mag direct naast of tegen een gebouw worden opgeslagen indien het gebouw > 60 minuten brandwerend is uitgevoerd. Over een afmeting van 4 meter boven en 2 meter aan weerszijden van de gasflessenberging moet de wand over een WBDBO van 60 minuten beschikken. Ramen en deuren mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheid. Indien het pand niet brandwerend is uitgevoerd, moeten bovenstaande afstanden vanaf de gasflessenberging tot het gebouw en erfafscheiding aangehouden worden. Daarnaast kunnen brandwerende gasflessenbergingen toegepast worden, waardoor de veiligheidsafstand vervalt.

Heb je minder dan 2.500 liter (waterinhoud) aan gasflessen?
Heb je een brandwerende gasopslag? Dan zijn er geen afstandeisen tot gebouw of erfgrens
Heb je een stalen / niet-brandwerende gasopslag? hou dan de volgende afstanden aan; 3 meter tot de erfgrens en 5 meter tot een gebouw

Heb je meer dan 2.500 liter (waterinhoud) aan gasflessen?

Heb je een brandwerende gasopslag? Dan zijn er geen afstandeisen tot gebouw of erfgrens
Heb je een stalen / niet-brandwerende gasopslag? hou dan de volgende afstanden aan; 5 meter tot de erfgrens en 10 meter tot een gebouw

Koop de juiste gasopslag bij BUMAX

Brandwerende gasflessenbergingen van Bumax, type BGU en BGUS Bumax produceert een speciaal assortiment brandwerende gasflessenbergingen met gaasdeuren of gaas schuifdeuren, welke direct tegen een pand of erfafscheiding geplaatst mogen worden, ook als het gebouw niet over de beoogde 60 minuten brandwerendheid beschikt. De brandwerende gasflessenunits, type BGU en BGUS, zijn brandwerend volgens NEN 6069 en EN 13501-2 classificatie REI 60.

Een gasflessenberging moet ook aan de volgende eisen voldoen;

• Natuurlijke ventilatie moet gewaarborgd zijn
• Gasflessen moeten tegen omvallen beveiligd zijn:
- Zo dicht mogelijk bij elkaar en bij de wanden worden gezet
- Een vak behoort aan drie zijden gesloten te zijn met voldoende hoogte om omvallen te voorkomen
- De voorzijde van het vak voorzien van een ketting, beugel of spanband
• De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager gelegen zijn dan de omliggende vloer. Daarnaast moet de vloer bescherming bieden tegen water en bestaan uit onbrandbaar materiaal. In de opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend. Een verbodsbord met de tekst “Openen van afsluiters van gasflessen verboden” moet zijn aangebracht bij de gasflessenopslag.

Brandwerende gasflessenbergingen met EI160 brandwerende deuren, type BGUB Bumax heeft een compleet programma 60 minuten brandwerende gasflessenbergingen ontwikkeld met brandwerende deuren classificatie EI160. De daken, wanden en constructie zijn brandwerend geclassificeerd als REI 60, volgens EN 13501-2. De gasflessenbergingen zijn als kubus getest, inclusief de ventilatieroosters en inclusief brandwerende deuren volgens EN 1634-1, classificatie EI160. Standaard als 60 minuten brandwerend geclassificeerd optioneel leverbaar met een brandwerendheid van 90, 120 en 180 minuten.
De brandwerende deur voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van brandwerendheid in Europa; EI160. Daarnaast is de brand-werende deur inclusief kozijn getest in de brandwerende gasflessenunit. Om de classificatie compleet te maken is de brandtest dubbelzijdig uitgevoerd.

De gasflessenbergingen hebben de volgende aanvullende eisen:

 • Een zelfsluitende brandwerende deur
 • Gasflessenberging afsluitbaar voor onbevoegden
 • Deur altijd van binnenuit te openen
 • Pictogrammen aangebracht op de buitenzijde
 • Compleet als kubus getest
 • Brandwerende deur volgens EI160

GEBRUIKSINFORMATIE 2

Opslag van gevaarlijke stoffen conform de PGS 15
De richtlijn PGS 15 beschrijft de inpandige en uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen:
Inpandige opslag:
Rekeninghoudende met de ondergrenzen kunnen gevaarlijke stoffen van de ADR-klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 (beperkt), 6.1, 6.2, 8, 9 en CMR-stoffen in een stalen chemicaliënkast worden opgeslagen.

Aangezien de ondergrenzen al vrij snel bereikt zijn, worden stoffen uit deze ADR-klassen tot 250 liter opgeslagen in brandwerende veiligheidskasten, conform de Europese productnorm EN-14470-1. Meer informatie vindt u op de pagina’s 108 en 109.

Inpandige opslag boven de 250 liter

Grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een 60 minuten brandwerend brandcompartiment. Een 60 minuten brandwerend brandcompartiment conform de PGS 15 moet gezien worden als een kubus welke rondom dezelfde WBDBO heeft. Deuren, ventilatie-openingen of leidingdoorvoeren mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO. WBDBO staat voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en wordt volgens het bouwbesluit bepaald overeenkomstig de rekenmethode NEN6068 of experimenteel bepaald volgens de NEN6069. De NEN6069 verwijst naar de Europese brandnorm EN 13501-2 en stelt de criteria:

 • R voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag zelf
 • REI voor dragende wanden en vloeren
 • RE voor daken
 • EI voor niet dragende wanden
 • EI1 voor deuren (EW en EI2 zijn niet toegestaan)
 • Brandwerende deuren volgens EN 1634-1 en classificatie EI160

De Europese productnorm voor brandwerende deuren, de EN 1634-1, kent verschillende criteria:

 • E = integriteit, vlamdichtheid betrokken op de afdichting
 • I = thermische isolatie betrokken op temperatuur
 • W = warmtestraling

Op basis van de behaalde criteria wordt de brandwerende deur geclassificeerd volgens EN 13501-2:

 • EI1
 • EI2
 • EW

Een brandwerende deur in een PGS 15 opslagruimte moet voldoen aan het hoogste criteria: EI160. De overige criteria, EI2 en EW, zijn niet toegelaten voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Bumax brandwerende opslagsystemen worden standaard uitgevoerd met EI160 brandwerende deuren!