• Nederlands familiebedrijf sinds 1911
 • Dé specialist in brandwerende opslagcontainers
 • Productie in eigen fabriek
 • Deskundig advies?   078 - 625 52 10

Brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen conform de PGS 15

De opslag van (brand)gevaarlijke stoffen wordt binnen de richtlijn voor verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15 streng omschreven.
Europees gezien loopt Nederland voorop wat betreft de regelgeving en implementatie van nationale en Europese normen op het gebied van brandwerendheid. Zelf een land als Duitsland hanteert lichtere normeringen en criteria.

De PGS 15 heeft aansluiting gezocht bij het Nederlandse bouwbesluit en de daarin vermeldde eisen van brandwerendheid met betrekking tot de WBDBO en de NEN 6069. De inhoud van de NEN 6069 is inmiddels vervangen door Europese normen op het gebied van brandwerendheid. Geheel in lijn schrijft de PGS 15 deze Europese normen inmiddels ook voor. Een brandcompartiment moet gezien worden als een kubus, welke rondom dezelfde brandwerendheid heeft.

Deuren, ventilatieopeningen, brandkleppen, leidingdoorvoeren en explosieluiken mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheid. De ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. De zwakste schakel is in veel gevallen de brandwerende deur. De nieuwe Europese productnorm voor brandwerende deuren, de EN 1634-1, is hiervoor de oplossing. Deze productnorm voor brandwerende deuren kent drie niveaus:

 • EI1
 • EI2
 • EW

De PGS 15 schrijft het hoogste criteria in Europa voor: EI1.
Om precies te zijn EI160, waarbij 60 staat voor het aantal minuten van brandwerendheid. Deuren volgens EI2 en EW zijn niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen aangezien deze een te lage thermische isolatie hebben en te weinig veiligheid bieden. Door het hoogste criterium voor te schrijven loopt Nederland en de PGS 15 voorop in brandveiligheid. 

Deurennorm EN -1634-1: de lat hoger gelegd
Het criterium EI160 onderwerpt een brandwerende deur aan de zwaarste brandproef ooit in Europa voorgeschreven. Naast deze hoge eisen aan thermische isolatie is er meer om rekening mee te houden:

 • dubbelzijdige test van de brandwerende deur, op criterium EI160
 • inclusief deurkozijn getest
 • getest in toegepast brandwerend wandsysteem

Voor een leverancier van PGS 15 brandcompartimenten wordt de lat aanzienlijk hoger gelegd. Een brandwerende deur is niet zomaar te koop bij een deurenfabrikant: de deur moet nu getest en geclassificeerd zijn in het toegepaste wandsysteem. Aangezien de meeste kant en klare opslagsystemen van staal zijn, dient de leverancier aan te kunnen tonen dat het brandcompartiment is uitgevoerd met een gecertificeerde branddeur, geclassificeerd volgens EI160, dubbelzijdig getest in het betreffende wandsysteem.

Dubbelzijdig brandwerend

Een brandcompartiment dient naast volledig brandwerend als kubus, ook dubbelzijdig brandwerend te zijn. Dit betekend brandwerendheid van buiten naar binnen en andersom. De constructie van het brandcompartiment dient hierdoor ook te voldoen aan de vereiste brandwerendheid: REI.

 • R = stabiliteit, bezwijken
 • E = integriteit, vlamdichtheid betrokken op de afdichting
 • I = thermische isolatie betrokken op temperatuur

Volgens de norm EN 13501-2 en de richtlijn PGS 15, moet de constructie van het brandcompartiment dubbelzijdig geclassificeerd kunnen worden als minimaal REI60.

Checklist PGS 15 brandcompartiment

Voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag zelf;

R = stabiliteit, bezwijken

Voor dragende wanden en daken

R = stabiliteit, bezwijken

E = integriteit, vlamdichtheid betrokken op de afdichting

I = thermische isolatie betrokken op temperatuur

Voor niet-dragende wanden

E = integriteit, vlamdichtheid betrokken op de afdichting

I = thermische isolatie betrokken op temperatuur

Voor deuren

E = integriteit, vlamdichtheid betrokken op de afdichting

I = thermische isolatie betrokken op temperatuur

1 = Europa’s zwaarste brandcriterium: thermokoppels worden op 25 mm van de deurnaad geplaatst, i.p.v. 100 mm bij criterium EI2.

- dubbelzijdig getest
- inclusief kozijn
- in betreffende wandsysteem getest en gecertificeerd

Bumax brandwerende opslagsystemen voldoen 100% aan de eisen zoals gesteld in de PGS 15 – gegarandeerd. Bumax voorsprong door innovatie.

Bekijk hier ons complete assortiment geodgekeurde brandwerende PGS 15 opslagsystemen