• Nederlands familiebedrijf sinds 1911
  • Dé specialist in brandwerende opslagcontainers
  • Productie in eigen fabriek
  • Deskundig advies?   078 - 625 52 10

Ventilatie van opslagsystemen

Goed uitgevoerde ventilatie van de opslagvoorziening zeer belangrijk

GEBRUIKSINFORMATIE 7

Bij de opslag van brandbare stoffen in een opslagvoorziening worden de verpakkingen, met uitzondering van UN-gekeurde verpakkingen, ingedeeld als een secundaire gevarenbron. Hierdoor ontstaat er een gevarenzone-indeling op basis van de NPR 7910-1, dit kan zone 0, 1 of 2 zijn. De ventilatie kan de zoneklasse verlagen als zij goed is uitgevoerd. Bij ontbrekende ventilatie is de zoneklasse hoger en geldig voor een groter gebied.

Om veiligheidsredenen is een goed uitgevoerde ventilatie van de opslagvoorziening belangrijk en dient deze gewaarborgd te zijn. De stalen systeemcontainers van Bumax zijn standaard uitgevoerd met natuurlijke ventilatie. Hiermee wordt een optimale luchtcirculatie gecreëerd in de uitpandige opslagvoorziening. De werking van het natuurlijke ventilatiesysteem is door een onafhankelijk onderzoeksbureau beproefd en vastgesteld.

Natuurlijke ventilatie in onze stalen systeemcontainers; Door middel van sparingen in de achterwand, net boven de opvangbak en onder het dak wordt een optimaal natuurlijk ventilatiesysteem gecreëerd. Aan de buitenzijde zijn speciale profielen aangebracht om de indringing van regenwater te voorkomen. Dit systeem van natuurlijke ventilatie is standaard uitgevoerd op alle stalen systeemcontainers, zonder meerprijs!