• Nederlands familiebedrijf sinds 1911
  • Dé specialist in brandwerende opslagcontainers
  • Productie in eigen fabriek
  • Deskundig advies?   078 - 625 52 10

Wat is een brandwerende container?

Een brandwerende container wordt gebruikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen en wordt voorgeschreven vanuit de richtlijn PGS 15. Deze richtlijn staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen deel 15 en beschrijft de opslageisen van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 liter. De brandwerende container heeft een brandwerendheid van 60 minuten volgens de Nederlandse norm NEN 6069 en de Europese norm EN 13501-2.

Wanneer heb je een brandwerende container nodig?

Een brandwerende container heb je nodig wanneer je gevaarljke stoffen in je bedrijf hebt zoals verf, oplosmiddelen, verharders en andere chemische stoffen. Deze stoffen moet je veilig opslaan om je medewerkers, je bedrijf en omgeving te beschermen tegen ongelukken met gevaarlijke stoffen zoals brand, chemische reacties of lekkages. Bij een aantal gevaarlijke stoffen voldoet een lekbak maar bij een groot aantal stoffen is een brandwerende container met lekbak nodig. Een brandwerende container voorkomt het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij brand, geeft je medewerkers de tijd om te vluchten en de reddingsdiensten de tijd om mensen te evacueren en de brand onder controle te krijgen voordat de gevaarlijke stoffen ontploffen. Eigenlijk koop je met een brandwerende container kostbare tijd.

Wat zijn de belangrijkste eisen aan een brandwerende container?

Een brandwerende container beschikt over een brandwerendheid van 60 minuten, van binnen naar buiten en andersom. De brandwerende container beschikt over een lekbak met voldoende opvangcapaciteit om lekkages van vloeistoffen op te vangen. Brandwerende containers moeten voldoende geventileerd worden door middel van brandwerende ventilatieroosters. Brandwerende deuren moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd en sluiten bij brand. De brandwerende container is afsluitbaar voor onbevoegden en is te allen tijde van binnenuit te openen zonder sleutel. Brandwerende deuren en ventilatieroosters doen geen afbreuk aan de brandwerendheid van de container. Pictogrammen aan de buitenzijde van de brandwerende container maken duidelijk welke verboden er gelden, welke PBM’s gebruikt moeten worden en welke ADR stoffen er opgeslagen zijn.


Hoe bepaal je de brandwerendheid van een brandwerende container?

Voor brandwerende containers bestaat geen uniforme Europese brandnorm, zoals deze voor brandveiligheidskasten wel bestaat (namelijk de EN 14470-1). Een brandwerende container kan wel beoordeeld worden op basis van verschillende bouwkundige elementen waaruit de brandwerende container bestaat. Zo kun je de brandwerendheid vaststellen van de volgende elementen:

Constructiedeel

Criterium

(Europese) testnorm

Draagconstructie van staal

R

EN 13381-4, EN13381-8 en/of

EN 1365-3, EN 1365-4

Dragende wanden en vloeren

REI

EN 1365-1, EN 1365-2

Daken

REI

EN 1365-1, EN 1365-2, NEN 6063

Niet dragende wanden

EI

EN 1364-1

Deuren

EI1

EN 1634-1

Ventilatieroosters

EI

EN 1364-5

Brandkleppen

EIS

EI 1366-2

Doorvoeren

EI

EN 1366-3

 

Een brandwerende container bestaat uit bovenstaande samengebouwde bouwkundige elementen. De manier waarop deze bouwkundige elementen zijn samengebouwd of verbonden bepaalt de uiteindelijke brandwerendheid van de complete brandwerende container.
Het bepalen van de integrale of gehele brandwerendheid van de brandwerende container wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd testinstituut, een zogenaamd Notified Body. Dit testinstituut is aantoonbaar deskundig en onafhankelijk. Daarnaast is het toegalaten door de raad van accreditatie voor het uitvoeren en beoordelen van brandtesten.

Waar de brandnormen voor bouwdelen ophouden, beoordeelt het testinstuut zoals Peutz of Efectis de algehele brandwerendheid van de brandwerende container. Vervolgens wordt een certificaat of samenvatting van onderzoek brandwerendheid opgesteld. Een voorbeeld van een certificaat vind je hier.

Welke brandwerende containers bestaan er?

Brandwerende containers zijn in twee hoofdvarianten te verkrijgen; betreedbare brandwerende containers en niet-betreedbare brandwerende containers.
Betreedbare brandwerende containers kun je binnenlopen en de gevaarlijke stoffen pakken. Deze variant wordt veel gebruikt voor de opslag van voorraad verf in bussen, blikken en spuitbussen. Uitgevoerd met stellingen en verlichting heb je hier een overzichtelijke opslagvoorziening voor je handvoorraad gevaarlijke stoffen.
De niet-betreedbare brandwerende containers zijn uitgevoerd met palletstellingen en hier plaats je pallets of IBC’s met gevaarlijke stoffen op een of twee niveaus. Door middel van grote draaideuren of schuifdeuren kun je de pallets bereiken met heftruck of stapelaar.

Zijn er ook brandwerende containers voor gasflessen?

Brandwerende containers kun je ook gebruiken voor de opslag van gasflessen, met een aantal uitzonderingen. De lekbak vervalt en de brandwerende deur kan in sommige situaties vervangen worden voor een gaasdeur. Brandwerende gasflessenbergingen vind je hier.

Heb je vragen over brandwerende containers of zou je meer informatie willen over regelgeving, prijzen en levertijden? Neem contact op via telefoonummer 078-625210 of info@bumax.com. 
We zijn je graag van dienst en leveren ook graag jouw PGS 15 oplossing!